Rabobank - Product Plus Nijmegen

Rabobank

Als Nijmeegs reclamebureau worden wij regelmatig geraadpleegd door organisaties met lokale vestigingen. De coöperatieve Rabobank, en specifieker Rabobank Rijk van Nijmegen, de heeft een sterke band met deze regio. En laten wij dat nu ook hebben!

Rabobank - beleidsnota - brochure

Heldere beleidsnota

Een interne beleidsnota hoeft geen zware kost te zijn. Tenminste, als je de juiste tone of voice raakt, werkt met een herkenbaar beeldconcept en kiest voor een heldere en duidelijke opmaak. Met als uitgangspunt dat het regionale gevoel en de binding met de klant voorop staan.

Rabobank je ontmoet ons

Je ontmoet ons…

Rabobank Rijk van Nijmegen heeft net als Product Plus Reclamebureau een sterke binding met de regio. De bank en haar medewerkers maken deel uit van de leef- en werkomgeving van alle inwoners van het Rijk van Nijmegen.  Met de campagne ‘Je ontmoet ons…’ wordt de lokale betrokkenheid bij inwoners, ondernemers en diverse maatschappelijke en economische projecten onder de aandacht gebracht.

Neem direct contact op!

Heb jij een uitdaging voor ons?